Асоціація 

«НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» 

+38 067 562 49 42

Асоціація "Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації"  повідомляє, що 24 червня 2020 року остаточна версія Стандарту Стале лісоуправління. Загальні положення була затверджена Загальними Зборами членів Асоціації "Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації".

 

Ви можете завантажити Стандарт за посиланням.

 

Стандарт UA SFM ST 02 Стале лісоуправління. Загальні положення розроблений Робочою групою з розробки стандарту лісоуправління, сформованою з представників зацікавлених сторін, на основі стандарту PEFC ST 1003, Sustainable Forest Management – Requirements і містить усі його обов'язкові базові вимоги, за винятком вимог до лісових плантацій і дерев поза лісом.

За рішенням органу зі стандартизації – Асоціації «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації», для території України спеціальні вимоги для цих категорій джерел заготівлі деревини не розробляються. Для лісових плантацій на лісових землях стандарт, що розробляється, містить лише обмежувальні вимоги.

У подальшому, коли за результатами моніторингу дії стандарту буде виявлена їхня актуальність, вони можуть бути розроблені і включені у цей стандарт відповідно до процедур його перегляду, або виділені у окремий стандарт.

Вимоги цього стандарту застосовуються до організацій – заявників на сертифікацію як критерії оцінки органів з сертифікації та можуть розглядатися як керівництво для широкого кола зацікавлених сторін у підтриманні сталого лісоуправління в Україні.

Вимоги цього стандарту узгоджені із Лісовим кодексом України, не суперечать іншим законодавчим і нормативним документам України.