Асоціація 

«НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» 

+38 067 562 49 42

 

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» в рамках процедури оновлення стандарту оголошує та повідомляє зацікавлені сторони про проведення публічного обговорення першої редакції проекту оновленого стандарту лісоуправління за системою PEFC

 

UA SFM ST 02:2022 СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ. ВИМОГИ

 

Публічне обговорення офіційно розпочинається 9 липня 2022 року і триватиме впродовж 60 календарних днів до 6 вересня 2022 року включно.

 

Оновлення стосується розширення сфери застосування чинного стандарту UA SFM ST 02:2020 СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, який розміщено за посиланням. Проект оновленого стандарту UA SFM ST 02:2022 СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ. ВИМОГИ встановлює спеціальні вимоги для плантацій на землях лісогосподарського призначення, а також насаджень та дерев поза лісом, що ростуть на землях усіх інших категорій, крім земель лісогосподарського призначення. Зазначені вимоги розміщені у додатках В і Г.

 

До основної частини стандарту внесені незначні зміни, які стосуються розширення сфери застосування, та технічні правки. Стандарт встановлює вимоги до сталого лісоуправління, спрямовані на:

 • забезпечення високої продуктивності і стійкості лісів
 • збереження і відновлення біорізноманіття в лісах
 • мінімізацію або виключення негативної дії лісогосподарського виробництва на довкілля
 • невиснажливе лісокористування
 • економічну ефективність лісогосподарського виробництва
 • соціальну функцію лісогосподарського виробництва

 

Текст проекту стандарту розміщений на сайті Асоціації за посиланням. Запрошуємо до обговорення стандарту та внесення пропозицій щодо його вдосконалення усіх зацікавлених сторін. Письмові відгуки необхідно надсилати електронною поштою на адресу info@pefcukraine.com.

 

Зауваження та пропозиції як до оновлених елементів стандарту, так і в цілому до стандарту та процесу його оновлення, просимо викладати (за формою Додатку А) конкретно і обґрунтовано за кожним пунктом, підпунктом, абзацом, додатком у такій послідовності:

 • про доцільність оновлення стандарту;
 • про проект в цілому;
 • про найменування стандарту;
 • про сферу застосування стандарту;
 • про структуру стандарту;
 • про окремі розділи, підрозділи, пункти, підпункти, абзаци, додатки стандарту.

Додаткова інформація щодо процедури проведення публічного обговорення проекту стандарту міститься у Порядку розробки, затвердження, оновлення стандарту лісоуправління за посиланням.

 

Контакти для зв’язку:

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації»

Адреса: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Старокозацька, будинок 5.

Контактна особа: виконавчий директор Асоціації Оборська Алла Едуардівна

Телефони: +38 097 556-53-35, +38 093 110-04-89

Е-mail: info@pefcukraine.com.