Асоціація 

«НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» 

+38 067 562 49 42

 

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» повідомляє, що 18 червня 2020 року Робоча група з розробки Стандарту лісоуправління за системою PEFC,  затвердила кінцеву редакцію Стадарту СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Асоціація висловлює подяку всім учасникам процесу з розробки стандарту, особливо голові Робочої групи Марчуку Юрію Миколайовичу та членам Робочої групи, серед яких:

 

Представники органів управління лісами

 

1. Рибак Олександр Васильович

Основне місце роботи, посада: Заступник начальника Відділу використання лісових ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України.

Освіта, кваліфікація: Національний аграрний університет (1998), інженер лісового господарства.

Наукові ступені та звання: Кандидат сільськогосподарських наук (2017) за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Тема кандидатської дисертації: «Лісівничо-екологічні особливості насаджень сосни звичайної за участі дуба червоного в свіжих суборах Київського Полісся».

 

2. Корчинська Любов Федорівна

Основне місце роботи, посада: Головний економіст ДП «Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради

Освіта, кваліфікація: Львівський лісотехнічний інститут (1986),
інженер-економіст за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Житомирський національний агроекологічний університет (2015), аспірантура (без відриву від виробництва) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2017) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема кандидатської дисертації: «Формування стратегії збалансованого лісокористування».

Додаткова інформація: Загальний стаж роботи 34 роки, з нього 31 рік в галузі лісового господарства. Нагороджена Грамотою голови Житомирської обласної ради.

 

Представники бізнесу та промисловості

 

3. Медведєв Юрій Серафимович

Основне місце роботи, посада: Президент Асоціації «Меблідеревпром»

Освіта, кваліфікація: Воронезький лісотехнічний інститут, інженер-технолог

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 15 років. Пройшов шлях від майстра цеху до головного інженера підприємства.

Стаж роботи на державній службі 27 років. Працював у Держплані УССР, Мінекономрозвитку  та Мінпромполітики України на посадах начальника підвідділу, заступника начальника управління, директора департаменту.

Має ІІІ ранг державного службовця. Заслужений працівник промисловості України.

 

4. Когут Микола Васильович

Основне місце роботи, посада: Голова Асоціації «Деревообробників та лісозаготівельників Львівщини»

Освіта, кваліфікація: Лубенський лісотехнічний коледж, за спеціальністю лісове господарство.

Додаткова інформація: 3 роки викладав в коледжі. Стаж роботи на виробництві 14 років. Пройшов шлях від головного інженера до начальника транспорту з постачання на «Красненському КХП». З 2000 року 12 років працював як приватний підприємець. Три роки Голова асоціації Сколівщини, з 2015 по сьогодні  - Голова Асоціації «Деревообробників та лісозаготівельників Львівщини».

 

Представники неурядових організацій

 

5. Тєстов Петро Сергійович

Основне місце роботи, посада: МБО «Екологія-Право-Людина», аналітик

Освіта, кваліфікація: КНУ імені Тараса Шевченка, математик

Додаткова інформація: Спеціалізується на питаннях охорони ПЗФ, охорони водних об’єктів від забруднення, надмірного використання порушення гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення флори та фауни, питаннях екологічної просвіти, охорони лісів, збереження зелених зон міст.

Член робочої групи з охорони природи при Мінекоенерго.

 

6. Марчук Юрій Миколайович

Основне місце роботи, посада: завідувач кафедри, доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Освіта, кваліфікація: Сторожинецький лісовий технікум (1973), молодший спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство». Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (1978), спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство».

Наукові ступені та звання: Кандидат сільськогосподарських наук (2002) за спеціальністю лісознавство і лісівництво, доцент (2007). Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування високопродуктивних дубових насаджень в умовах Лівобережного Лісостепу».

Додаткова інформація: Стаж роботи в галузі 51 рік. Голова всеукраїнської громадської організації Товариство лісівників України. Державний службовець ІІ рангу. Працював на посадах директора Чугуєво-Бабчанського лісгоспу-технікому, першого заступника голови Державного комітету лісового господарства та Державної інспекції сільського господарства України. Академік Лісівничої академії наук України. Має ряд державних і громадських нагород та відзнак.

 

Представники науково-технічного співтовариства

 

7. Буйських Наталія Володимирівна

Основне місце роботи, посада: старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Освіта, кваліфікація: Українська сільськогосподарська академія (1981), інженер за спеціальністю «Лісове господарство»

Наукові ступені та звання: Кандидат технічних наук (2014) за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. Тема кандидатської дисертації: «Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів сосни звичайної».

Додаткова інформація: Голова технічного комітету України ТК 18 «Лісові ресурси»

 

8. Лицур Ігор Миколайович

Основне місце роботи, посада: Провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Освіта, кваліфікація: Український державний лісотехнічний університет (1994-1998 рр.), бакалавр за спеціальністю «Лісове господарство», спеціалізація «Інженер лісового господарства». Український державний лісотехнічний університет (1998-1999 рр.), спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство», спеціалізація «Інженер лісового господарства».

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2003) за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Тема кандидатської дисертації: «Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної безпеки». Доктор економічних наук (2010) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема докторської дисертації: «Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил». Професор (2015) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Додаткова інформація: Академік Лісівничої академій наук. Член громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України. Має ряд державних відзнак.

 

Представники робітників і профспілок

 

9. Макогончук Людмила Іванівна

Основне місце роботи, посада: Центральний комітет Профспілки працівників лісового господарства України, провідний експерт з питань регулювання соціально-трудових відносин.

Освіта, кваліфікація: Київський інститут народного господарства (1977-1982), спеціаліст за спеціальністю «Економіст». Київський університет лекторської майстерності за спеціальністю економіка народного господарства (1984-1985).

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 18 років. Стаж роботи на державній службі 21 рік. Міністерство лісового господарства України (1993-1997), Державний комітет лісового господарства України (1997-2010), Державне агентство лісових ресурсів України (2010-01.2014) на посадах спеціаліст, провідний спеціаліст, головний спеціаліст, начальник відділу праці і заробітної плати, заступник начальника управління, начальник управління економіки і державної власності. Має ІІІ ранг державного службовця, ряд державних та громадських відзнак.

 

10. Рижов Олег Миколайович

Основне місце роботи, посада: Начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство»

Освіта, кваліфікація: Національний аграрний університет (2003), інженер лісового господарства.

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 27 років. Пройшов шлях від майстра лісу до начальника відділу лісового господарства підприємства.

Протягом 23 років (з 1997 року ) – голова профкому підприємства, заступник голови Київської обласної організації профспілки працівників лісового господарства.

Нагороджений нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака», нагрудним знаком «За бездоганну службу в Державній лісовій охороні України».


Представники жінок та дітей

 

11. Мєшкова Валентина Львівна

Основне місце роботи, посада: Завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. 

За сумісництвом – професор кафедри зоології та ентомології та кафедри лісівництва Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва.

Освіта, кваліфікація: Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), біологічний факультет, спеціальність зоологія. Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої академії наук України.

Додаткова інформація: Науковий стаж 47 років. Від лаборанта, аспіранта до заступника директора Інституту. Автор понад 500 публікацій, зокрема 7 монографій. Головний редактор наукових видань «Лісівництво і агролісомеліорація» та «Вісті Харківського ентомологічного товариства». Керівник лісогосподарської секції Харківського відділення Малої академії наук України.

 

12. Цуканова Юлія Юріївна

Основне місце роботи, посада: ОЗНЗ Жукинська ЗОШ Ⅰ-Ⅲ ст., вчитель біології, практичний психолог.

Освіта, кваліфікація: освіта вища, у 2008 році закінчила Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, природничо - географічний факультет. Спеціальність: біологія, практична психологія; кваліфікація: вчитель біології, валеології, основ екології; практичний психолог у закладах освіти.

Додаткова інформація: Загальний педагогічний стаж 11 років. Керівник гуртка «Юні лісівники» Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник Жукинського шкільного лісництва при ДП «Вищедубечанський лісгосп».

 

Дякуємо за Ваш безцінний вклад у майбутнє лісів України!